Afdelingsleder til botilbuddet Mosbjerghus

23. september 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  23. september 2022
 • Udløbsdato
  4. oktober 2022


Job beskrivelse

Hjørring Kommune søger en sundhedsfaglig afdelingsleder til det socialpsykiatriske botilbud Mosbjerghus.  
Stillingen er til besættelse 1. november 2022 eller efter aftale. 
 
Mosbjerghus består af 16 boliger samt gode inden- og udendørs fællesarealer. Beboerne er i alderen fra 45 til 79 år. Deres psykiske, fysiske og sociale funktionsniveau varierer fra moderat til komplekse psykiske og neurologiske vanskeligheder samt aldersbetingede lidelser. 
 
Beboerne har behov for sammenhængende helhedsorienteret rehabiliterende støtte hele døgnet. Botilbuddet har udviklet et godt og trygt bo-miljø sammen med beboerne – hvor det gode naboskab understøtter deres selvhjulpenhed og trivsel i en hverdag med struktur, forudsigelighed, aktiviteter, kendte gøremål og opgaver.   
 
Udgangspunktet for arbejdet i Socialpsykiatrien & Området for udsatte grupper er Hjørring Kommunes vision om ”hjælp til selvhjælp”, og det fælles teori- og metodegrundlag, som er det systemiske perspektiv, neuropædagogik og empowerment. 
 
Læs mere om Mosbjerghus her 
 
 
Den ledelsesmæssige kerneopgave er: 

 • At sikre stabil drift med fokus på kerneopgaven, hvor der i et tværfagligt samarbejde skabes værdi for beboerne og arbejdsglæde for medarbejderne.   

 
Vi søger en leder, der har: 

 • En sundhedsfaglig uddannelse suppleret med erfaring og indsigt i arbejdet med målgruppen 
 • Lederuddannelse og/eller andre relevante efteruddannelser 
 • Erfaring med ledelse, dvs. administrativ – faglig – økonomisk og personale 
 • Erfaring med ledelsesfaglige udviklingsprocesser i et anerkendende systemisk perspektiv.   

 
Vi søger en leder, der: 

 • Er teamplayer med personlig udstråling og gennemslagskraft 
 • Er rummelig, robust, inspirerende, fleksibel, stabil og loyal 
 • Er dialog- og samarbejdsorienteret med høj grad af beboer- og medarbejderinddragelse i f.t. relevante udviklings- og arbejdsprocesser – herunder uddelegering af opgaver og ansvar 
 • Er mål- og resultatorienteret i perspektivet af at skabe tydelig retning, rammer, råderum og samarbejde  

 
Desuden forventer vi, at du: 

 • Kan integrere de sundhedsfaglige indsatser i den socialpædagogiske tilgang med beboernes SMART-mål som retning i de rehabiliterende indsatser    
 • Kan bruge og dele erfaringer samt ny viden til at skabe fælles tværfaglige og personalemæssige udviklingsprocesser 
 • Indgår i driften efter behov og er en meget tydelig faglig og social rollemodel og stærk kulturbærer 
 • Har gode kommunikative kompetencer og kan formidle tydeligt til medarbejdere og samarbejdspartnere 
 • Har erfaring med arbejdsplanlægning, kendskab til arbejdstidsreglerne og kan yde sparring til planlægger  
 • Kan planlægge, koordinere og prioritere arbejdsopgaver på kort og lang sigt 
 • Kan værdsætte medarbejdernes succeser, trivsel og resultater – og qua konstruktivt samspil og sparring kan ”spille dem endnu bedre”.  

 
Vi tilbyder: 

 • En spændende arbejdsplads med et godt samspil med beboere og pårørende 
 • Engagerende og dedikerede medarbejdere 
 • Mentorordning og internt lederudviklingsforløb med fokus på leadership pipeline – og mulighed for ekstern lederuddannelse 
 • Et engageret, kompetent, ambitiøst lederteam med faglig sparring og fælles udviklingsprocesser 
 • En veldreven organisation med fokus på kerneopgaven og Sundheds- ældre og handicapområdets visionen og Handicapområdets retning. 

 
Praktiske oplysninger 
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. 
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Helle Laursen på tlf.: 41 22 50 64. 
 
Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes straffeattest. 
 
 
Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid 
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude. 
Læs mere her: Røgfri arbejdstid 

 
Send ansøgning online 
Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".  
 
Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2022.  Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 6. oktober 2022. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning. 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed