Afdelingslæge til Neurologisk Afdeling, Sjælland Universitetshospital

21. november 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  21. november 2022
 • Udløbsdato
  15. december 2022


Job beskrivelse

Vi søger en engageret kollega med humør, energi og højt fagligt niveau!

Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital søger neurolog til udredning og behandling på både hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau.

Kan du lide at arbejde både med almene og specialiserede neurologiske problemstillinger? Trives du i et tæt og dynamisk samarbejde med mange faggrupper? Kan du lide et højt flow af patienter og selvstændigt ansvar? Fungerer du godt i en flad struktur med gensidig respekt, inddragelse, godt humør og højt engagement? Har du lyst til at få indflydelse på en afdeling i udvikling?
Så er du måske vores nye kollega, og vi glæder os til at høre fra dig.

Vi søger en afdelingslæge, der gerne vil indgå i den ambulante behandling af patienter fra en eller flere neurologiske subspecialer. En del af dagligdagen vil også byde på behandling af indlagte patienter og vagtfunktioner.

I alle funktioner har vi høje ambitioner både for patientforløbet, faglighed, uddannelse samt tvær- og monofagligt samarbejde. Et godt arbejdsmiljø ser vi som kernen i en velfungerende dagligdag.

Det er muligt indgå i drøftelse omkring subspecialer og øvrige funktioner.

Ansættelsestidspunktet er fra 1. august 2023, men kan aftales nærmere.

Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsgrundlaget er ca. 840.000 borgere. Afdelingen varetager udredning og behandling af stort set alle de specialiserede neurologiske funktioner. Afdelingen yder årligt (2021) i alt ca, 7.000 indlæggelser, 22.000 ambulante besøg, herunder neurofysiologiske undersøgelser.

Neurologisk Afdeling har døgndækket trombolysevagt og bagvagtsfunktion i dagtid.

Afdelingen består af

 • To sengeafsnit med i alt 59 senge

  • Akut neurologisk sengeafsnit for almen neurologi med 2 EMU-senge og 1 PSG-seng samt infusionsstue

  • Neurovaskulært Center med trombolysefunktion, ultralydsfunktion, Holter-funktion og TIA-klinik

  • På sengeafsnittene er der tæt samarbejde mellem læger, plejen, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger

 • Neurologisk ambulatorium med behandlerafsnit, og specialklinikker for hovedpine, epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, ALS, CRPS, botulinumtoksin-behandling, neuroonkologi, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme

 • Neurofysiologisk Center

 • Regionalt Videnscenter for Demens

 • Klinisk Forsknings Enhed

 • Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver

 • Center for Funktionelle Lidelser (Køge)

Neurologisk Afdelings stab

Der er 29 speciallæger, heraf speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover har vi lægevikarer, KBU-læger, uklassificerede læger, I-læger samt HU-læger fra psykiatrien og neurologien.

Samlet tæller afdelingen ca. 230 medarbejdere fordelt på 10 faggrupper.

Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er 1 klinisk forskningslektor. Der er kliniske assistenter i PhD-forløb fra flere faggrupper.

Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

Ansvars- og kompetenceområder

Som speciallæge refererer du til afdelingsledelsen i Neurologisk Afdeling.

 • Som afdelingslæge skal du kunne:

 • Udføre klinisk arbejde på højt niveau

 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver

 • Påtage dig ansvaret som patientansvarlig læge

 • Rådgive og give sparring til andre læger

 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne

 • Involvere dig i ét eller flere subspecialer

 • Påtage dig ansvaret for særlige områder for at understøtte og videreudvikle funktioner, f.eks. neurologisk subspecialeambulatorium, neurofysiologiske funktioner eller tværgående funktioner såsom EMU (epilepsimonitoreringsenhed)

 • Efter nærmere aftale indgå i afdelingens vagter (2-skiftet trombolysevagt og/eller bagvagt) og visitationsfunktion

Kvalifikationer

 • Herudover forventer vi, at du:

 • Har fokus på kvalitet og faglig styrke

 • Har interesse for faglig udvikling og forskning

 • Ser patienten og pårørende som ’partner’ i udrednings- og behandlingsforløbet

 • Har dokumenterede kompetencer indenfor de 7 lægeroller

 • Indgår aktivt i undervisning af medicinstuderende, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelse i neurologi/psykiatri

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Efter nærmere aftale omfatter stillingen vagtforpligtigelser i Neurologisk Afdeling. Vi gør hvad vi kan for balancen mellem arbejdsliv og privatliv, f.eks. ved at man selv har mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen i det omfang, det er muligt.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte cheflæge Jacob Hejmdal Gren pr. mail ([email protected]) eller telefon (+45 47 32 28 01).

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed