Afdelingslæge til Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital

16. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

  • Udsendt dato
    16. september 2023
  • Udløbsdato
    23. oktober 2023
  • Karriereniveau
    Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Hudafdeling I og Allergicentret, OUH, søger afdelingslæge fra 1. marts 2024.

Vi søger en speciallæge i dermatologi, som primært vil blive tilknyttet vores hudambulatorier, men der vil også være funktioner i afdelingens Allergicenter.

Som afdelingslæge hos os får du et job, hvor du
• Har spændende og varierede opgaver med engagerede kollegaer og medarbejdere
• Får mulighed for at arbejde med fokus på at involvere patienter og optimere patientforløb
• Kan videreudvikle dine kompetencer og være med til at understøtte den fortsatte læring, uddannelse og udvikling i afdelingen
• Møder et dedikeret, fagligt dygtigt og humørfyldt personale
• Vil opleve et spændende speciale, tværfagligt samarbejde og høj grad af faglighed

Vi forventer, at du
• Er speciallæge i dermatologi
• Er innovativ, nytænkende og løsningsorienteret
• Bidrager til et sundt arbejdsmiljø
• Har gode kommunikations- og formidlingsevner

Funktionsbeskrivelse for afdelingslæger finder du her

Om afdelingen
Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme.
Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger.
Afdelingen er opdelt i tre afsnit, der i alt modtager ca. 300 ambulante patienter dagligt.

Læs mere om Afdeling I her

Hudambulatoriet, Indgang 142 stuen
Foretager udredning og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme (seksuelt overførbare sygdomme, genitale dermatoser, hudtumorer, operationer, lys og laserbehandling samt behandling for hyperhidrose).

Hudambulatoriet, Patienthotellet 7.sal
Modtager patienter i alle aldre til udredning og behandling af svære og kroniske hudsygdomme (psoriasis, HAE, patienter med immunologiske sår, kontakteksem, håndeksem, atopisk eksem, bindevævssygdomme i huden, medfødte hudsygdomme og kronisk urticaria). Afdelingen har et allergi laboratorium, der foretager undersøgelse for kontaktallergi.

Allergicentret, Indgang 142, 1.sal
Modtager patienter, både børn og voksne, til udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser (lægemiddelallergi, fødevareallergi, insektallergi). Mastocytose centret (MastOUH) er en del af Allergicentret.

Klinisk forskningsenhed Hud og Allergi
Forsker i anvendelsesorienterede videnskabelige projekter med udgangspunkt i diagnostik, forebyggelse og behandling. Forskningsenheden samarbejder med andre forskningsenheder i både ind- og udland. Endvidere har afdelingen eliforskningscentret ORCA, som har fokus på den kliniske og laboratoriemæssige forskning i anafylaksi.
Forskningsenheden er forankret på Syddansk Universitet.

Sengepladser
Afdelingen råder over sengepladser på FAM til brug ved akutte/subakutte indlæggelser.

Ledelse
Hudafdeling I og Allergicentrets afdelingsledelse består af en chefsygeplejerske og en cheflæge. Afdelingen har indført sektionsopdelt ledelse for at styrke afdelingens kerneydelser og samtidig synliggøre afdelingens højt prioriterede indsatsområder. Sektionsledelserne består af en oversygeplejerske og en ledende overlæge i hvert af de 3 afsnit (Hudambulatoriet stuen, Hudambulatoriet 7.sal og Allergicentret). Endvidere varetager den ledende lægesekretær den daglige ledelse for afdelingens sekretariater.

Personale
Afdelingen er normeret til 101 fuldtidsstillinger og fordeler sig ca. som følger:
50 sygeplejersker
18 lægesekretærer og administrative sekretærer
35 læger
2 social- og sundhedsassistenter
1 diætist

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn i henhold til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.
Ansættelse er betinget af en ren børneattest, og afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Supplerende oplysninger
Du bedes i din ansøgning forholde dig til de 7 lægeroller
• Medicinsk ekspert
• Kommunikator
• Samarbejder
• Organisator/Leder/Administrator
• Sundhedsfremmer
• Akademiker
• Professionel

Praktiske oplysninger
Yderligere information om stillingen kan fås ved at kontakte:

Cheflæge Sigurd Broesby-Olsen
Tlf. 3011 1513
Mail: [email protected]

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal sendes via link på denne side senest mandag den 23. oktober 2023.

Samtaler
Vi forventer at afholde samtaler mandag den 6. november 2023 om eftermiddagen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed