AC-konsulent med erfaring for klinisk kvalitetsudvikling og interesse for data og patientsikkerhed, Regionshuset Sorø

14. september 2023

Søg dette job

E-mail *
Upload

Upload dit CV her.

Joboversigt

 • Udsendt dato
  14. september 2023
 • Udløbsdato
  8. oktober 2023
 • Karriereniveau
  Alm. fastansættelse


Job beskrivelse

Enhed for Kvalitet og Forbedringer i Sundhedsstrategisk Planlægning søger en erfaren AC-konsulent til varetagelse af drifts- og udviklingsopgaver på det regionale patientsikkerhedsområde.

Din nye arbejdsplads

Enhed for Kvalitet og Forbedringer er en del af Sundhedsstrategisk Planlægning, som er et tværgående center, der sætter strategisk retning for et fagligt, organisatorisk og økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i Region Sjælland. Sundhedsstrategisk Planlægning har cirka 80 medarbejdere, der løser en lang række regionale opgaver blandt andet inden for sygehusplanlægning, sundhedsjura, kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og sygehusbyggeri.

I Enhed for Kvalitet og Forbedringer varetager vi en lang række opgaver i relation til patientsikkerhed og Det Nationale Kvalitetsprogram herunder tilsynssager, utilsigtede hændelser (UTH), Lærings- og Kvalitetsteams (LKT), Patientrapporterede oplysninger (PRO) og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP). I enheden har vi desuden regionalt sekretariat for regionens Quality Management System (D4), der bl.a. indeholder alle kliniske retningslinjer.

Vi understøtter det løbende kvalitets- og forbedringsarbejde i et tæt samarbejde med sygehusene og de kliniske miljøer. Vi sigter altid mod, at vores arbejde kan udføres gennem involverende processer, hvor målet er at finde fælles løsninger, der kan bruges på tværs af sektorer, sygehuse og specialer. Alle led i udviklings- og implementeringsarbejdet understøttes af data.

Vores fornemste opgaver er at omsætte de nationale kvalitetsdagsordner og regionsrådets ønsker på kvalitetsområdet, til reelle kvalitetsforbedringer, der støtter både kvalitet, patientsikkerhed, lighed i sundhed og bæredygtighed i Region Sjælland.

Alle i enheden har egne ansvarsområder, og samtidigt vægter vi samarbejde og løbende vidensdeling meget høj. Vi har stort fokus på psykologisk tryghed, trivsel og arbejdsglæde i enheden – for selv om vi har travlt og er ambitiøse, er det også et af vores mål, at vi skal have det godt, når vi går på arbejde.

Dine opgaver

Vi søger en fagligt stærk og erfaren kollega, der med afsæt i egen faglighed og opgaveportefølje evner at indgå i og berige de store tværgående opgaveområder, som enheden varetager. Samtidig ønsker vi en kollega, der kan og trives med at drive og facilitere inddragende processer i en kompleks organisation, hvor forandringstempoet er højt.

Du vil blive tilknyttet det regionale patientsikkerhedsområde. Her vil du sammen med erfarne kolleger skulle indgå i den daglige drift, hvilket indebærer håndtering af indkomne sager, som kan være meget forskelligartede.

Du vil desuden skulle varetage den fortsatte udvikling af monitorering af data på patientsikkerhedsområdet i forhold til forekomst, mønstre og tendenser på regionalt niveau – en af de første indsatser vil vedrøre en model for monitorering af de utilsigtede hændelser. Ligeledes vil du skulle indgå i det vigtige arbejde med udvikling af systematiske processer for revidering og oprydning i regionens retningslinjer. Du vil også løbende blive involveret i nogle af de kvalitets- og forbedringsprojekter, der drives fra enheden, herunder dele af Region Sjællands udviklingsprogram Bæredygtige Akutsygehuse (se mere her).

I dagligdagen vil du opleve at være i tæt samarbejde med kolleger i enheden og med andre enheder i Regionshuset. Du vil også indgå i tætte samarbejder med kolleger på regionernes virksomhedsområder særligt risikomanagere og lokale kvalitetsstabe samt i regionens tværgående centre. Du skal derfor kunne lide at samarbejde og finde løsninger sammen med mange andre mennesker med forskellige baggrunde og perspektiver. Det er vigtigt, at du både trives i opgaver med kort aftræk, som kræver umiddelbar håndtering, samt trives under de lange seje træk. Samtidigt skal du have lyst til at lære, at navigere i en kompleks organisation, hvor sundhedsfaglighed og politik går hånd i hånd og hvor målet er at finde de gode løsninger for regionens patienter.

Din profil

Du skal være en erfaren AC-medarbejder og optimalt har du erfaring med klinisk kvalitetsudvikling. Du har en relevant kandidatuddannelse – gerne cand.scient.san.publ, cand.scient.soc, cand.scient.anth, cand.scient.pol eller cand.scient.adm. Desuden har du interesse inden for datadrevet kvalitets- og forbedringsarbejde i sundhedssektoren, gerne med afsæt i Forbedringsmodellen. Du kan drive processer og få afsluttet de opgaver, du påbegynder.

Vi forventer at du:

 • Har et stærkt drive og er udadvendt
 • Har gode samarbejdsevner og en imødekommende tilgang til arbejdet og kollegaerne
 • Er stærk i forbedringstankegangen i relation til udvikling, implementering, opfølgning og organisatorisk læring
 • Har mod på at drive komplekse processer med mange interessenter
 • Har overblik og et strategisk mindset
 • Er en dygtig formidler – både skriftligt og mundtligt

Grundlæggende forudsætter arbejdet i Enhed for Kvalitet og Forbedringer både stor grad af selvstændighed og lyst til at samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent afhængigt af erfaring. Tiltrædelse snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Dit daglige arbejdssted vil være Regionshuset i Sorø med mulighed for op til to ugentlige hjemmearbejdsdage. Der forekommer også arbejdsdage og mødeaktiviteter på regionens sygehuse.

Der er flextidsordning i Regionshuset.

Ansættelsesforløb

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 12. oktober 2023. Der kan indgå en case i ansættelsesforløbet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Funktionschef Louise Weile, [email protected], tlf. 93 57 06 23.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed