3. Eskadre søger teknisk sagsbehandler (genopslag)

Joboversigt

  • Udsendt dato
    23. september 2022
  • Udløbsdato
    16. oktober 2022


Job beskrivelse

Nu har du muligheden for at arbejde med den tekniske sagsbehandling i forhold til 3. Eskadres nuværende og kommende enheder.

Du kommer til at virke i en stilling, hvor du dagligt har fokus på materieltilstanden og den operative evne af de enheder, du gennemfører teknisk sagsbehandling for.

Du kommer til at indgå i et team i Eskadrens tekniskkoordinationssektion, der er præget af høj professionalisme og en serviceminded løsningsorienteret tilgang.

Om os

Teknisk koordinationssektion under 3. Eskadre, består af 5 medarbejdere, hvor samarbejde, vidensdeling og koordinering internt samt eksternt til andre sektioner, divisioner og myndigheder er nogle af grundpillerne for virket i Eskadren.

Derudover varetager sektionen fagområderne materiel, beredskab og controlling på forsyningsforvaltning samt uddannelses- og øvelsesvirksomhed som en stor del af opgaveporteføljen.

Om stillingen

Dine opgaver bliver primært inden for teknisk sagsbehandling, trænings- og øvelsesvirksomhed for 3. Eskadres Division 31 enheder. Ud over Division 31, er du også primære teknisk sagsbehandler på Søværnets Overvågningsenhed (SOE), hvis område er overvågning af skibstrafikken i det danske nationale farvand. Hertil kommer ad hoc sagsbehandling af opkommende tekniske sager i 3. Eskadre.

Du kommer til at arbejde med skibe og udstyr, der kræver opmærksomhed og prioritering, samt nyanskaffelser på flere af områderne.

Prøvesejladser efter større vedligehold samt trænings- og uddannelsessejladser vil kunne forekomme.

I dit daglige virke har du en bred kontaktflade med Eskadrens ressourcer i de sejlende enheder, Flådestation Frederikshavn, Flådestation Korsør, Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelses Skibsinspektion samt Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Du kan indgå i tilkaldevagten som Vagthavende Officer ved dit tjenestested på Flådestation Korsør eller Flådestation Frederikshavn.

Der er stor mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor skriftlige produkter og kommunikation i stillingen – både i forhold til opgaverne som sagsbehandler samt virket i samspil med forskellige funktionsgrupper internt og eksternt i Eskadren.

Der bliver mulighed for at få en overlevering af arbejdsopgaver af den tidligere medarbejder i stillingen.

Stillingen forventes placeret i Korsør eller i Frederikshavn – alt efter forhandling med den bedste ansøger. Der kan forventes tjenesterejser i Danmark nogle dage om måneden eller efter aftale med nærmeste leder.

Om dig

Du er en erfaren kaptajnløjtnant M321 eller orlogskaptajn M322 af teknisk linje. Alternativt er du en erfaren teknisk premiereløjtnant med god ballast fra sejlende tjeneste i enten våben-elektronik eller maskinteknisk område. Der vil i så fald blive indgået uddannelsesaftale i forbindelse med din ansættelse. Der vil også være mulighed for den rette kandidat af sergentgruppen at besætte stillingen som late-entry.

Du kan samarbejde og har fokus på at interagere med kollegaer på tværs af hele organisationen for at skabe de bedste resultater.

Du kan sætte dig ind i og forstå tekniske problemstillinger, som du skal kunne videreformidle på skrift.

Du kan formulere dig konstruktivt og kommunikere dine krav og forventninger til alle parter i dine sagsområder.

Du er struktureret, og du fastholder målene i dine opgaver.

Det forventes, at du tager aktiv del i den organisation, som du bliver en del af – såvel fagligt, kollegialt som socialt, og har lyst til at indgå i en erfaren gruppe med mange forskellige kompetencer og interesser.

Du skal kunne opretholde blåt bevis og bestå Forsvarets basisprøve.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesfor-løbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Slagelse (Korsør) eller Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til OK John Mogensen, 3E-ST-CHTEK, telefon 72 85 50 30.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2022. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er ledig til besættelse fra 1. november 2022. Dog kan der efter aftale ventes på den rette med-arbejder.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed