2 stillinger som henholdsvis Projektøkonom og Projektadministrator til Datalogisk Institut

2. august 2022

Joboversigt

 • Udsendt dato
  2. august 2022
 • Udløbsdato
  4. september 2022


Job beskrivelse

Kan du se dig selv arbejde med økonomiunderstøttelse eller projektadministration på et af Europas førende datalogiske institutter? Og vil du gerne være en del af en arbejdsplads, som forsker i og uddanner studerende i ny og banebrydende it på områder som kunstig intelligens og virtual reality?

Så er jobbet som projektøkonom eller projektadministrator på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) noget for dig.

På instituttet forsker vi på eliteplan og uddanner dataloger. Vi gør det godt på et område, hvor der er bred enighed om, at der er behov for øget fokus for at sikre Danmarks fremtid. Derfor vokser instituttets økonomi, hvilket gør, at vi har brug for både en projektøkonom og en projektadministrator med interesse for styring af tilskudsmidler og administration af forskningsbevillinger.

Du bliver en del af DIKU’s Forskningsstøtte- og Økonomisektion, som består af 12 kolleger samt den administrative sektionsleder. I sektionen arbejder vi målrettet på at tiltrække forskningsfinansiering, administrere og udvikle forskeruddannelsen, lede og administrere forskningsprojekter i tæt samarbejde med bevillingsgivere og understøtte god styring af instituttets økonomi herunder en voksende portefølje af eksternt finansierede forskningsprojekter. Som projektøkonom vil du også skulle administrere økonomien i Danmarks første Pioneer Center for kunstig intelligens (www.aicentre.dk/), som vi deler med fire andre universiteter. Stillingerne er med tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt derefter. Yderligere information om DIKU finder du på www.diku.dk.

Projektøkonomens opgaver inkluderer, at

 • assistere med økonomisk styring af projekter, herunder løbende opfølgningsmøder og sparring med projektledere
 • sikre, at både interne og eksterne krav til økonomistyringen imødekommes, både ved kontraktindgåelse og løbende i projektimplementeringen
 • varetage intern budgettering og regnskabsopfølgning i økonomisystemerne og Excel
 • varetage den økonomi-administrative dialog med partnere, herunder krav til partnere, samt indhentning af revision og partnerregnskaber
 • udarbejde projektregnskaber ved afrapportering til eksterne bevillingsgivere og kontakt med revisor
 • samarbejde og sparre på tværs af organisationen
 • administrere og koordinere budgetter og regnskaber i Pioneer Centeret med de andre universiteter
 • hjælpe med andre områder i instituttets administration, særligt hvor der er brug for talkundskab, eksempelvis HR-området

Projektadministratorens opgaver omfatter:

 • Sparring med og rådgivning af bevillingshavere og projektpartnere
 • Projektopstart inklusiv kontakt til KU’s juridiske enhed for udfærdigelse af kontrakt, oprettelse af projekter i økonomisystemerne samt opstart af projektansættelser i samarbejde med instituttets HR- og ph.d.-administration
 • Udarbejdelse af referater, rapporter, projektregnskaber, præsentationer m.v.
 • Planlægning og koordinering af samt evt. opfølgning på videnskabelige arrangementer samt projekt- og styregruppemøder
 • Økonomistyring herunder flerårig budgetlægning og regnskabsopfølgning i økonomisystemer og Excel
 • Sikring af, at både interne og eksterne krav til projektet herunder økonomistyringen imødekommes både ved kontraktindgåelse og løbende i projektimplementeringen
 • Dialog med partnere og bevillingsgivere, herunder formidling af krav til partnere, indhentning af partneres afrapporteringsbidrag, regnskaber og revision samt afrapportering til bevillingsgivere
 • Etablering og vedligeholdelse af evt. projekthjemmesider

Vi forventer, at du

 • har en relevant videregående uddannelse eller kontoradministrativ baggrund. Du vil som nyuddannet også komme i betragtning til stillingerne
 • har relevant erfaring med eller – som nyuddannet – kendskab til økonomistyring eller administration af forskningsbevillinger
 • er i besiddelse af god systemforståelse og har flair for IT-værktøjer. Vi anvender: Excel, Navision Stat, INDFAK2, RejsUd, LDV og Workzone
 • er fagligt skarp, har stærke analytiske kompetencer og gode formuleringsevner på både dansk og engelsk
 • har flair for tal
 • er struktureret og trives med at have mange bolde i luften
 • er selvstændig, initiativrig og tager ansvar for at følge opgaver til dørs
 • er en god kollega, som har lyst til at samarbejde og sparre på tværs af organisationen

For projektøkonomen er det er en ekstra fordel med erfaring med styring af EU-finansierede projekter.

Vi tilbyder

 • et alsidigt job med stor selvstændighed og afveksling i opgaverne.
 • at blive en del af en arbejdsplads i økonomisk vækst, som løbende medfører nye typer af opgaver, hvor du kan være med til at sætte dit præg på, hvordan de skal løses
 • at blive en del af en sektion i konstant udvikling og med store ambitioner
 • et udviklingsorienteret og godt socialt miljø
 • engagerede kolleger, som vægter faglig sparring og samarbejde højt, og som har en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone
 • gode faglige og personlige udviklingsmuligheder – såsom kurser og relevant videre- og efteruddannelse.

Hvem er vi?

DIKU er Danmarks første datalogiske institut, som blev oprettet i 1970. Vores forskere og kandidater har bidraget til samfundets accelererende teknologiske transformation, og vores forskningsmiljø og -resultater har gjort os til et af Europas førende datalogiske institutter med international indflydelse.

DIKU er beliggende på Østerbro i Universitetsparken 1, hvor vi deler campus med en række andre naturvidenskabelige uddannelser og institutter. Vi er ca. 400 ansatte (med instruktorer), heraf udgør administrationen ca. 35 fastansatte medarbejdere.

Du bliver en del af DIKU’s Forskningsstøtte- og Økonomisektion, som arbejder tæt sammen med DIKU’s øvrige administration, ledelse, forskere samt KU’s øvrige institutter.

Løn- og ansættelsesvilkår

Hvis du har en akademisk uddannelse, sker ansættelsen som AC-fuldmægtig i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst er anciennitetsbestemt. Der vil desuden blive givet rådighedstillæg. Tillæggets størrelse afhænger af anciennitet.

Hvis du har en kontoradministrativ baggrund, vil du blive ansat som kontorfunktionær i løngruppe efter kvalifikationer i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/stat).

Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid.

Vil du vide mere?

Spørgsmål til stillingen som projektøkonom kan rettes til Administrationschef Jonas Probst på tlf./ e-mail jopr@di.ku.dk eller projektøkonom Lisa Onsberg Pedersen på tlf. 35321443/e-mail lisa@di.ku.dk. Spørgsmål til stillingen som projektadministrator kan rettes til Sektionsleder Camilla Lillholm-Jørgensen på tlf. 30589643/e-mail camillaj@di.ku.dk eller Forskningskonsulent Christine Sarah Andersen på tlf. 93565930/e-mail c.s.andersen@di.ku.dk.

Ansøgningsproces

Send din ansøgning vedlagt CV og relevant dokumentation elektronisk via Jobportalen (tryk på linket SØG STILLINGEN nederst i opslaget), så den er os i hænde senest den 4. september 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 9. og 12. september 2022.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund at søge stillingen. Vi opfordrer også nyuddannede til at søge stillingerne.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på workscout.dk.

Beliggenhed