1. Priser

Alle priser publiceret på Workscout.dk er underlagt nærværende betingelser.

Alle opgivne priser er i danske kroner og tillægges moms samt eventuelle kommende skatter eller afgifter bestemt ved lov. Prisen inklusiv moms oplyses inden ordreafgivelse.

Workscout tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.

2. Jobannonce

På Workscout optages kun jobannoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle jobannoncer skal overholde de lovmæssige regler, der er gældende for stillingsopslag.

3. Nægtelse af visning af jobannoncer på Workscout.dk

Workscout forbeholder sig ret til at nægte optagelse af jobannoncer på Workscout.dk, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller Workscouts interesser.

Workscout påtager sig dog intet ansvar for visning af jobannoncer på Workscout.dk, der er i strid med lovgivningen.

4. Visningsperiode for jobannoncer

Visningsperioden for en jobannonce på Workscout.dk er op til 28 dage.

5. Ordrebekræftelse

Der fremsendes en ordrebekræftelse til alle kunder via mail. Ordrebekræftelsen sendes til den mailadresse kunden har oplyst og indeholder annoncespecifikation og pris.

6. Leveringsbetingelser

En jobannoncen købt med kreditkort kan kunden forvente, at jobannoncen er online indenfor 1 time.

Workscout tager forbehold for forsinkelser grundet systemfejl.

7. Betalingsbetingelser

De første 7 dage af jobannoncen er gratis, herefter er Jobannoncen et fortløbende abonnement. Kunden fortsætter til samme pris og vilkår, når der er 7 dage tilbage på den igangværende annonce. Jobannoncen opsiges ved at fjerne jobbet fra vores side. Det gør kunden via kundens dashboard. Opsigelsen skal gennemføres inden de sidste 7 dage af kundens annonce. Kundens første betaling dækker de første 28 dage af annoncen. Et jobannonceabonnement svarer til at have en annonce live på platformen i 28 dage.

Fakturering af tilvalgsprodukter sker ugen efter jobannoncens oprettelse. Alle jobannoncer købes via kortbetaling. Annoncer fra private og ikke momsregistrerede virksomheder skal forudbetales. Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 2 % pr. påbegyndt måned til betalingen

8. Betaling

Enhver form for online overførsel af penge til Workscout på Workscout.dk sker via en sikker forbindelse. Dette betyder, at oplysningerne sendes krypteret, Workscout bruger Stripe som betalingssystem, og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsmodulet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, navn på kortholder, udløbsdato og kontrolcifre. Frem til det tidspunkt, hvor betalingen er endeligt gennemført, er det muligt at afbryde betalingen.
Der tages ikke gebyr ved betaling på Workscout.dk.

Beløbet hæves på betalingskortet indenfor to arbejdsdage efter at jobannoncen er oprettet. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, der blev godkendt ved købet. Ved køb af jobannoncer online skal betaling ske i danske kroner (DKK).

9. Reklamationer

Køber skal straks efter modtagelsen af en leverance foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Eventuelle reklamationer skal være skriftlige og være modtaget af Workscout.

Såfremt der er mangler ved de af Workscout leverede varer, ombyttes den/de mangelfulde vare(r). I så fald er Køber ikke berettiget til at hæve købet og forvente penge retur, kræve forholdsmæssigt afslag eller at kræve erstatning som følge af manglen. Køber kan hæve købet, hvis manglen ikke er afhjulpet af Workscout inden 14 dage efter Købers reklamation, idet Køber dog inden ophævelsen skriftligt skal give Workscout en sidste frist for opfyldelse. Henvendelse ved reklamation bedes rettet skriftligt til [email protected] via Email.

10. Workscout ansvar

Workscout eventuelle erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab er i alle situationer og uanset årsag til reklamationen begrænset til maksimalt at kunne udgøre et beløb, der svarer til det beløb kunden har købt for inden for de sidste 28 dage fra datoen.

10. Workscout rettigheder

Al visning af jobs på Workscout.dk må publiceres på de kanaler Workscout vælger. Dette skyldes Workscout tager udgangspunkt i købers individuelle job og publicere hvor Workscout finder størst succes til kundens job. Workscout betinger sig retten til at lagre alle informationer.

Workscout forbeholder sig desuden ret til at ændre et bestilt annoncedesign, såfremt særlige tekniske forhold kræver det.
Workscout forbeholder sig alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten, til alle jobannoncer, hvor Workscout har taget del i udformningen af jobannoncen.

10. Lov og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem kunden og Workscout, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres i dansk ret.

10. Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 11. oktober 2022 og erstatter alle tidligere gældende Generelle handelsbetingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

10. Logo og varemærke

Ved oprettelse af gratis job, jobannonce, (opret bruger) eller anden form for oprettelse, giver kunden Workscout lov til at bruge kundens varemærke herunder, logo og andet til branding af Workscout. Det kan bruges til reklamer, bannere, brevpapir, annoncer osv.

10. Force Majeure

 Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure. Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen. I tilfælde af force majeure er Sælger berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller til at levere varen, når opfyldelseshindringen er ophørt.